Skip to content

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu i administrowaniu powierzonych nam danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO), informujemy Państwa o następujących kwestiach:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Adam Czerwiński
 2. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz zakresu przysługujących Państwu uprawnień, prosimy kierować elektronicznie, na adres email wskazany w sekcji kontakt niniejszej strony
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie niezbędnym do odpowiedzi na otrzymane zapytania, docelowo zaś do nawiązania współpracy
 4. Mogą Państwo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania w każdym momencie.
 5. W przypadku nawiązania współpracy, dane osobowe, które nam Państwo powierzacie, przechowywane są tak, aby nie dostały się w niepowołane ręce, ani nie zostały utracone.
 6. Przekazane nam dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu ustania celu przetwarzania, tj. do zakończenia współpracy albo do momentu wycofania przez Państwo zgody na ich przetwarzanie.
 7. Państwa dane osobowe, po ich wykorzystaniu niezbędnym do wykonania umowy, będą usuwane, chyba że dotyczy to nadrzędnych regulacji prawnych
 8. Dane przetwarzane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu dla którego są zbierane, dane nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa
 9. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich.
 10. Pragniemy także poinformować, że mają Państwo prawo skierować skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), z siedzibą w Warszawie (00-923) przy ul. Stawki 2.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować odmową nawiązania współpracy